Bắt đầu
Gọi vốn

01/11

Đào tạo và
Thực hành

04/10 - 25/10

Vòng sơ tuyển

27/09

Chia sẻ ước mơ

Đã mở cửa

ĐĂNG KÝ ONLINE

Đã mở cửa

Nếu bạn không thể tóm tắt 60 trang kế hoạch của mình trong một video 3 phút, nghĩa là bạn chưa đủ hiểu ý tưởng của mình.

Hãy chia sẻ với chúng tôi ý tưởng kinh doanh của bạn bằng một video 3 phút. Đó có thể là độc thoại, ảnh, nhạc chế,… hoặc bất kỳ cách thức nào. Chúng tôi sẽ cùng bạn biến ước mơ thành hiện thực!